Етичний кодекс

Етичний кодекс Національної асоціації фасилітаторів України (НАФУ) створений з урахуванням цінностей і етичних норм Міжнародної асоціації фасилітаторів (IAF).

Етичний кодекс НАФУ націлений на формування професійної спільноти фасилітаторів, які забезпечують якість роботи на рівні світових стандартів.

Етичний кодекс НАФУ описує орієнтири для поведінки учасників:

  • при взаємодії з колегами-членами НАФУ;
  • при взаєминах з клієнтами та партнерами НАФУ;
  • при взаємодії з суспільством;

 

Стаючи членом НАФУ, фасилітатор бере на себе відповідальність за дотримання всіх норм Етичного кодексу, а також усвідомлює, що при їх порушенні може бути виключений зі складу НАФУ.

  • Чесність щодо клієнтів і партнерів

Ми прагнемо до тісної співпраці з нашими клієнтами і партнерами, щоб краще розуміти їх очікування, детальніше прояснювати запити і пропонувати для їх рішень інструменти фасилітації, які підходять найкращим чином.

Ми розповідаємо клієнтам і партнерам про переваги та обмеження фасилітації, чесно говоримо про те, якщо їх цілі і завдання не можуть бути досягнуті за допомогою технологій фасилітації.

  • Конфіденційність

Ми зберігаємо конфіденційність всієї інформації клієнтів і партнерів. Ми не розголошуємо інформацію про клієнтів і партнерів всередині організації та за її межами, а також не розголошуємо напрацювання і зміст сесій та воркшопів, не повідомляємо про індивідуальні думки учасників групи або їх поведінку, якщо на це не отримано окремий дозвіл клієнта.

  • Довіра, повага і безпека

Ми прагнемо до відкритих і безпечних стосунків, приймаємо і поважаємо думку кожного. Ми сприяємо формуванню атмосфери довіри, де кожен має право на свободу слова і дії, при цьому не порушуючи особисті межі іншого.

Ми сприяємо справедливим і рівноправним взаємовідносинам і використовуємо наші знання, навички, інструменти та мудрість для розкриття потенціалу кожного.

Ми прихильники такого принципу діяльності, при якому кожен реалізовує себе через вільний вибір напрямку розвитку організації.

Ми підтримуємо один одного для досягнення ефекту синергії.

  • Персональна відповідальність

Кожен з нас усвідомлює необхідність і важливість свого внеску в досягнення успішних результатів всієї організації, як всередині її, так і при роботі з клієнтами і партнерами.

Ми налаштовані на комфортну взаємодію один з одним, при котрій кожен виконує взяті на себе зобов’язання. Ми націлені на розвиток і зміцнення авторитету організації як право і зобов’язання кожного члена організації.

  • Професійний розвиток

У фокусі уваги ми постійно тримаємо наш розвиток і підвищення кваліфікації. Ми шукаємо можливості для вдосконалення своїх знань, навичок і вмінь.

Ми обмінюємося своїми практичними напрацюваннями, ділимося ідеями і кейсами, допомагаючи кожному ставати сильнішим. Один для одного ми наставники та учні одночасно.