Напрямки діяльності

Платформа для фасилітаторів – створення можливостей для реалізації спільних проектів та професіональної співпраці.

Навчання та розвиток – організація навчань, тренінгів, майстер-класів тощо для удосконалення вмінь та навичок .

Фасилітарня – зустрічі спільноти фасилітаторів з метою дослідження інструментів, технік, методів тощо.

Просвітницька функція– популяризація фасилітації у суспільстві як культури поведінки та технологій гнучкого управління.