Фасилітація як метод пришвидшення процесів модернізації вітчизняних промислових підприємств

2014 рік був найскладнішим для української економіки у ХХІ сторіччі – вважають дослідники [1]: Україна стикнулась із економічною та політичною кризою, військовим конфліктом, а реальний ВВП зменшився на 7% у 2014 році через скорочення внутрішнього попиту та суттєве падіння експорту, зменшення інвестицій та ін..

Поряд з тим, в Україна є необхідний ресурсний та інтелектуальний потенціал для виходу із складної економічної ситуації, при умові пришвидшення модернізації підприємств і зокрема – промислових. Як зазначено у звіті Всесвітнього економічного форуму «Сценарії економічного розвитку України» [2], потрібно створити платформу для здійснення масштабних перетворень в економіці, побудованій на принципах прозорості і взаємної довіри між державою, бізнесом і суспільством (“новий суспільний договір”). Широка підтримка комплексних реформи сприятиме значному припливу інвестицій, підвищенню рівня продуктивності та радикальної реструктуризації економічної моделі.

Одним з найефективніших методів, який допоможе досягти дієвої інтеграції спеціалістів різного профілю у вирішенні актуальних проблем є фасилітація. Фасилітація – це надання допомоги групі у виконанні будь-якого завдання з вирішення проблеми або досягнення узгодженості учасників обговорення [3, c.19]. Фасилітатором може бути зовнішній незалежний спеціаліст, керівник або член групи. Він впливає на процес і спрямовує його, але не вносить пропозицій у змістовну частину зустрічі – це прерогатива учасників. Вищим досягненням фасилітатора є створення в учасників відчуття, що всю роботу вони виконали самостійно. Цей інструмент дасть можливість такі зустрічі зробити більш продуктивними, творчими та цікавими. Часто, кращі рішення продукуються групами людей, а не окремими особистостями: у кожного свій підхід до проблеми, унікальний життєвий досвід, але в групі вони можуть позитивно впливати на творчий потенціал один одного, створювати синергію.

Підготовлений фасилітатор здатен на сміливі кроки, координуючи процес обговорення, коли це необхідно, сповільнюючи або прискорюючи темп ведення сесії і ніколи не діючи по заздалегідь підготовленому сценарію. Як справжній експериментатор, фасилітатор готовий відмовитись від логіки та раціонального мислення в надії на геніальне осяяння [4].

Можна виділити такі переваги методу:

 1. Переконливі реальні успіхи застосування в Європі та США;
 2. Розроблена методика, яка застосовується відповідно до проблеми, особливостей колективу, умов проведення зустрічей, участі керівництва та ін.;
 3. Можливість залучення практикуючих фахівців, які проводять такі фасилітаційні зустрічі в Україні;
 4. Можливість для персоналу підприємства пройти відповідні навчальні програми та тренінги, пропозицій яких є досить багато сьогодні;
 5. Можливість для керівництва досить швидко побачити результати фасилітаційних сесій.

Для вітчизняних промислових підприємств застосування методу може допомогти у вирішенні наступних завдань:

 • пошуку нових ідей щодо пришвидшення модернізації;
 • постійне продукування інновацій, або механізмів адаптації існуючих інновацій до специфіки діяльності підприємства;
 • активізації інтелектуального потенціалу працівників;
 • ефективної командної роботи («групового мислення»);
 • пришвидшення процесів прийняття рішень та розподілу відповідальності по їх виконанню;
 • відмова від звиклих підходів управління, які вже не є ефективними.

На сьогодні дуже складно навести переконливі дані щодо тенденцій застосування методу на промислових підприємствах України. Проте спостерігається все частіше застосування його для пошуку стратегічних напрямку вирішення проблем регіонального значення, наприклад: «Стратегії розвитку територіальної громади» на Львівщині[5], які також проводяться і в інших містах України.

Можна виділити декілька організацій, які сьогодні на професійному рівні проводять фасилітаційні сесії в Україні:

 • Всеукраїнська асоціація консультантів з управління (IMC-Україна)[6];
 • ICA-Україна – неурядова організація, член ICA – International[7]

Проте, застосування новітніх методів, таких які фасилітація на вітчизняних промислових підприємствах може бути ускладнене з таких причин:

 1. Консерватизм багатьох управлінців промислових підприємств у питаннях організаційного характеру та взаємодії з працівниками. Часто ми можемо бачити досить швидке сприйняття новітніх технологій у виробничій, фінансово-господарській, комунікаційній, маркетинговій діяльності, проте значно повільніше відбувається адаптація нових методів управління та організації спільної роботи працівників;
 2. Недооцінка важливості прийнятих на сесіях групової роботи (зокрема-фасилітація): результати такої роботи будуть враховані як рекомендація, проте управлінець все-одно приймає відповідні рішення самостійно;
 3. Спонтанність в організації топ-менеджментом зустрічей групової роботи, коли потрібно негайно вирішити проблему, яка стоїть досить гостро («Ми не розійдемось, поки не приймемо відповідного рішення»). Проте, такі сесії повинні плануватись завчасно та проходити по відповідному регламенту;
 4. Нерозуміння ролі фасилітатора, яка полягає у підготовці та допомозі у проведені зустрічі. Фасилітатор проводить оцінку і визначає: формат зустрічі та інструментів її проведення; актуальні моделі поведінки учасників та їх ролі; оцінка динаміки, характеру та поведінки групи; урегулювання конфліктів, застосування графічного матеріалу; застосування навичок спілкування.

Олена Лукіна,

Master ToP facilitator

 • Келси Ди Блестящие совещания. Правила эффективной групповой работы / Ди Келси и Пэм Пламб; пер. с англ. А.Анваера. – М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013.-264 с.
 • Національний інститут стратегічних досліджень / Стратегія розвитку територіальної громади: Електронний ресурс] – режим доступу: http://lv.niss.gov.ua/articles/501/
 • Сайт Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (IMC-Україна) [Електронний ресурс] – режим доступу:  http://www.imc-ukraine.com
 • Сайт ICA-Україна – неурядової організації, члена ICA – International Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.ica-ukraine.org.ua/

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *